Τι είναι η οστεοπαθητική;

Η οστεοπαθητική είναι μια μορφή ιατρικής με χρήση των χεριών και θεραπείας με ολιστική προσέγγιση, που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα συμπτώματα ή την ασθένεια, αλλά και τα υποκείμενα αίτιά τους. Επιπλέον, κάθε άνθρωπος αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή οντότητα, κάτι που αντικατοπτρίζεται στη μοναδικά εξατομικευμένη οστεοπαθητική θεραπεία για τον καθένα.

Η οστεοπαθητική αξιολόγηση και θεραπεία εκτελούνται αποκλειστικά μέσω των περίτεχνα εκπαιδευμένων χεριών του οστεοπαθητικού. Γίνεται αξιολόγηση του μυοσκελετικού συστήματος, των οργάνων και του συνδετικού ιστού, και αντιμετωπίζονται οι όποιοι περιορισμοί στην κίνηση.

Ο στόχος της οστεοπαθητικής είναι να ενδυναμώσει και να διευκολύνει τις δυνατότητες του καθενός για αυτοθεραπεία επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ισορροπημένη ζωτικότητα και βελτιωμένη υγεία.

Τι άλλο είναι η οστεοπαθητική;

Η οστεοπαθητική βασίζεται στη θεμελιώδη κατανόηση της ανατομίας, της φυσιολογίας, της εμβρυολογίας και της παθολογίας. Περιλαμβάνει μια πληθώρα τεχνικών χειραγώγησης, ολιστική προσέγγιση, και πολλά χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας του οστεοπαθητικού.

Η οστεοπαθητική αντιμετώπιση είναι προσαρμοσμένη στις ασθένειες, τα συμπτώματα και το ξεχωριστό ιστορικό του κάθε ανθρώπου. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται, η διάρκεια και ο αριθμός των συνεδριών, καθώς και ο βαθμός επιτυχίας ποικίλλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η οστεοπαθητική συνδυάζεται καλά και με άλλες μορφές θεραπείας, όπως φυσικοθεραπεία, ομοιοπαθητική και κλασσική ιατρική.
Συνδέσεις: Βρεγματική, κρανιοϊερή και σπλαχνική οστεοπαθητική

Πώς λειτουργεί η οστεοπαθητική;

Οι πολλές και διάφορες δομές του σώματός μας συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μεταξύ τους, ιδιαίτερα μέσω της περιτονίας (ή φάσιας) – ένα πλέγμα λεπτού συνδετικού ιστού που περιβάλλει κάθε δομή του οργανισμού μας και σχηματίζει έναν αδιάλειπτο ιστό ο οποίος συνδέει ολόκληρο το σώμα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν οι περιορισμοί της λειτουργίας και η ένταση να μεταφερθούν σε διαφορετικά μέλη του σώματος όπου κατόπιν εκδηλώνονται συμπτώματα.

Οι λειτουργικοί περιορισμοί μπορούν έτσι να επηρεάσουν ολόκληρο το σώμα. Γι’ αυτό και ο οστεοπαθητικός πάντα λαμβάνει υπόψη και αντιμετωπίζει τον ασθενή ως όλον, και δεν περιορίζεται σε ένα σύμπτωμα ή μια πάθηση.
Συνδέσεις: Η περιτονία ή φάσια , Βρεγματική, κρανιοϊερή και σπλαχνική οστεοπαθητική